Ochtendprogramma

Aula TU Delft, Mekelweg 5locatie: Aula, TU Delft, Mekelweg 5    [route]

[aanmelden voor het ochtendprogramma]

09:30 – Korte presentatie onderzoek

10:00 – Defence (in English)

11:00 – Hora est

12:00 – Receptie en lunch

Voorafgaand aan de verdediging houdt de promovendus een korte toelichting op het onderzoek – ook wel ‘lekenpraatje’ genoemd. Deze presentatie duurt ongeveer 20 minuten. Vanaf 10:00 wordt gedurende precies een uur het proefschrift verdedigd tegenover de leden van de promotiecommissie. De leden hebben het concept-manuscript al eerder goedgekeurd. Het definitieve boek en de 10 stellingen hebben zij enkele weken voor de verdediging ontvangen. De promotiecommissie bestaat uit:

Prof. dr. ir. Jacob Fokkema, Rector Magnificus, voorzitter
Prof. dr. ir. Hugo Priemus, TU Delft, promotor
Dr. ir. Theo van der Voordt, TU Delft, copromotor
Prof. ir. Hans Beunderman, TU Delft, leerstoel Publiek Vastgoed
Prof. ir. Wytze Patijn, TU Delft, voormalig decaan Bouwkunde
Prof. David Perry PhD, Great Cities Institute, University of Illinois at Chicago
Prof. dr. Marijk van der Wende Vrije Universiteit, decaan Amsterdam University College
John Worthington M.Arch The Academy of Urbanism, London
Prof. mr. Friso de Zeeuw TU Delft, leerstoel Gebiedsontwikkeling, reservelid

Na een uur zal de academische zitting worden geschorst en zal de commissie in beraad gaan. Na enige tijd zal de commissie terugkomen met de uitkomst van het beraad. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten tijdens de receptie en lunch. Het middagprogramma zal plaatsvinden op 5-10 minuten lopen van de Aula, in het gebouw van de Faculteit Bouwkunde aan de Julianalaan 134.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s