Campus NL

by Alexandra den Heijer

Alexandra den Heijer on TU Delft homepage (English).png

Campus NL research project as a headline on TU Delft’s homepage, featuring Campus NL’s principal investigator Alexandra den Heijer – who poses next to TU Delft’s “BK city” building (new construction is living lab “PD lab“) – with a link to the Campus NL press release in English

The “Campus NL” research project explored past, present and future of the Dutch campus, based on data of all 14 Dutch universities. It describes the changes in the past 10 years and identifies 10 campus trends and strategic choices for the future, expressed in values, costs, user demands and footprint in m2. More information in English: see TU Delft’s press release in English

Below all (national) media coverage is summarised. More (international) references will be added to the list, as soon as they are public.

N.B. The book / research report is only available in Dutch – soon publications will be written in English. The next sections are in Dutch.

For the English summary, please scroll down.

campus-nl-cover

Campus NL persberichten en digitale versie

–> voor VSNU persbericht, zie VSNU nieuws
–> voor TU Delft persbericht, zie TU nieuwsbericht
–> voor bestelling boek: CampusNL-bk@tudelft.nl
–> voor downloaden digitale versie, zie VSNU website
–> voor directe link naar de PDF, zie Campus NL PDF

Hieronder zijn de links te vinden naar de mediaberichten over ons onderzoek “Campus NL”, zowel in de landelijke media als de universiteitsmedia.

Campus NL in de landelijke media

–> artikel in NRC Next “De universiteit zit weer stampvol”, 13 februari 2017
–> item NPO Radio 1 “Studenten werken niet thuis, maar gaan naar de campus”, 13 februari 2017
–> artikel in Trouw “Thuis studeren is uit, iedereen zit op de campus”, 14 februari 2017
–> bericht op nu.nl “Student ondanks digitalisering steeds vaker op de campus”, 14 februari 2017

Campus NL in de universiteitsmedia

–> videoverslag VSNU café “Campus nu en in de toekomst” op YouTube, “Aftermovie VSNU-Café: de universitaire campus nu en in de toekomst”, 27 juni 2017
–> bericht op ScienceGuide, Studenten maken zelf studieruimte, 30 juni 2017
–> bericht op Digitaal Universiteitsblad (DUB, Universiteit Utrecht), “De campus zal niet zomaar verdwijnen”, 28 juni 2017
–> bericht op ScienceGuide “Studiesucces gebaat bij goede campusfaciliteiten”, 13 februari 2017
–> bericht op Univers (Tilburg), “Studenten komen meer naar de campus”, 13 februari 2017
–> bericht op ANS-online (Algemeen Nijmeegs Studentenblad) “Nederlandse campus vaker bezocht en in betere staat”, 14 februari 2017
–> bericht op Advalvas (VU) “Studenten blijven langer op de campus”, 15 februari 2017
–> …

achtergrond onderzoek

Afgelopen 15 jaar is met alle universiteiten samengewerkt aan het verbeteren van de managementinformatie over de universiteitscampus, met het doel beter in staat te zijn onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en ter onderbouwing van campusbeleid en huisvestingsbeslissingen.

Het Campus NL rapport beschrijft verleden, heden en toekomstkeuzes voor Campus NL op basis van data van de veertien Nederlandse researchuniversiteiten.

TU Delft doet al sinds 1995 onderzoek naar campusmanagement en de toekomst van de universiteitscampus. Onderzoekers van de Faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment (MBE) hebben zich afgelopen twintig jaar verdiept in trends op de campus en in campusbeslissingen en de managementinformatie die daarvoor nodig is.

Het “campus research team” heeft een wisselde bezetting van academische stafleden, postdocs, promovendi en Master-studenten en wordt inhoudelijk geleid door Alexandra den Heijer, die al 15 jaar onderzoek doet naar universiteitscampussen en in 2011 gepromoveerd is op het onderwerp, resulterend in het boek “Managing the university campus”.

Onderzoeksteam Campus NL

Voor het Campus NL onderzoek bestond het team uit een aantal specialisten op het gebied van Vastgoedmanagement, Bouweconomie, Arbeids- en Organisatiepsychologie en Besliskunde, met kennis van en ervaring met strategisch voorraadbeheer, gebouw- en werkplekconcepten, beslissingsondersteunende informatie en economische haalbaarheid. Aan het team waren ook twee studenten toegevoegd die niet alleen aanwezig waren bij de interviews als onderzoeksassistenten, maar ook het studentperspectief konden toevoegen aan de discussies over de huidige en toekomstige campus.


Alexandra den Heijer is universitair hoofddocent Real Estate Management. Ze heeft een achtergrond in Architectuur (BSc) en Management (MSc). Haar specialisatie is planning, ontwerp en management van universiteitscampussen en -gebouwen. Naast het onderzoek in de Nederlandse context dat leidde tot een proefschrift in 2011, heeft ze ook veel internationale referenties verkend, onder andere resulterend in het boek “The European campus – heritage and challenges” (2014) en in een groot aantal lezingen, artikelen en papers over de universiteit en campus van de toekomst.

Monique Arkesteijn is universitair docent en combineert de vakgebieden Besliskunde en Vastgoedmanagement in haar (promotie)onderzoek en onderwijs. Ze heeft veel ervaring als consultant en projectmanager in de adviespraktijk en haar specialisatie is vastgoedstrategieën in zowel de publieke en private sector. Ze is tevens bestuurslid van CoreNet Global, de grootste wereldwijde netwerkorganisatie voor vastgoedprofessionals.

Peter de Jong is docent Bouweconomie, is (zeer) actief in het coördineren en geven van onderwijs aan Bouwkundestudenten in Delft. Hij is bouwkundig ingenieur en is gespecialiseerd in bouwkosten, exploitatiekosten en haalbaarheidsanalyses. Vanuit die expertise heeft hij voor het Campus NL onderzoek met name de voorraaddata, huisvestingslasten en projectdata geanalyseerd.

Evi de Bruyne is onderzoeker met als specialisatie de werkomgeving. Zij heeft een achtergrond in de Arbeids- en Organisatiepsychologie en is werkzaam bij het Center for People and Buildings (CfPB), dat in 2001 als onderzoeksinstituut is ontstaan vanuit de TU Delft afdeling Management in the Built Environment (MBE), waar de overige teamleden werkzaam zijn. Vanuit haar expertise heeft zij vooral een bijdrage geleverd aan het beschrijven van trends en ontwikkelingen die universiteit en studie- en werkomgeving beïnvloeden.

Jeroen Meijler en Lotte Born waren als studenten aan het onderzoek verbonden. Meer achtergrondinfo over de (per project) wisselende samenstelling van het Campus Research Team is te vinden via CAMPUS RESEARCH TEAM.

De omslag en het binnenwerk van Campus NL is ontworpen door Flavia Curvelo Magdaniel  in nauwe samenwerking met Alexandra den Heijer, net als bij Alexandra’s proefschrift in 2011. Meer informatie over (de samenwerking met) Flavia Curvelo Magdaniel, die ook lid is van het Campus Research Team en gespecialiseerd is in “science parks” en “innovation districts”, is te vinden onder BOOK DESIGN.

img_0907

Flavia Curvelo Magdaniel en Alexandra den Heijer hebben voor Campus NL wederom samengewerkt bij het grafisch ontwerp van de cover en het binnenwerk. Flavia is inmiddels gepromoveerd op “Technology campuses and cities”, al sinds 2011 lid van het Campus Research Team en werkt met Alexandra aan het project “European campus”

Summary Campus NL in English

In the Netherlands fourteen publicly funded research universities accommodate more than 270.000 students and 53.000 staff members – together they manage about 4,4 million m2 Campus NL (gross floor area, data 2015/2016). This research project elaborates on past, present and future of Campus NL, based on literature, previous campus research – including Den Heijer’s dissertation (2011) – analysis of recent (campus) strategy reports and interviews in 2016 with more than 35 campus directors, policy makers and board members of the fourteen Dutch universities.

The results of this research are presented in four steps, aligning with the four tasks to design an accommodation strategy (DAS steps): (step 1) assessing the campus anno 2016, compared to 2006 and clarified with historical background, (step 2) exploring changing demand, based on developments in society and higher education, (step 3) generating future models, derived from ten campus trends and (step 4) defining strategic choices for Campus NL and their functional, financial and physical consequences for universities.

This research project covers subjects like the changing academic place to learn and work, the total costs of (campus) ownership and sustainable campus ambitions. The paper will also discuss how applicable both the (DAS) research method and Campus NL results are to other universities and their campuses.

In 2017 a (conference) paper will be be written in English – see PUBLICATIONS for info.

–> voor vragen en meer informatie: CampusNL-bk@tudelft.nl