Middagprogramma

BK city, TU Delft, Julianalaan 134

BK city is het 'oude nieuwe' gebouw van de Faculteit Bouwkunde

MIDDAG “CAMPUS OF THE FUTURE”

locatie: gebouw Bouwkunde “BK city”, Julianalaan 134, TU Delft, ruimte Oostserre (oranje tribune) [route]

13:30 – ontvangst met koffie

14:00 – lectures and debate (in English) about:

• Campus & the city – lecture by prof. David Perry, Great Cities Institute, University of Illinois at Chicago
• The changing academic workplace – lecture by John Worthington, DEGW and Academy of Urbanism
• Campus management in times of higher education budget cuts – lecture by prof. Marijk van der Wende, chair Higher Education Policies

16:45 – (e)book presentation
17:00 – borrel

sprekers: David Perry, John Worthington, Marijk van der Wende, Alexandra den Heijer
panel: leden promotiecommissie, in discussie met de zaal
debat onder leiding van Hans de Jonge
thema’s voor debat: campus & the city, the changing academic workplace, …

‘s Middags zijn er in een meer informele setting korte presentaties en debatten over de stellingen van het proefschrift, in het bijzonder over ‘the campus & the city’ en ‘the changing academic workplace’. De buitenlandse gasten – David Perry (USA) en John Worthington (UK) – zullen korte lezingen houden over deze thema’s. Beiden kennen als professor vele campussen over de hele wereld. Het debat zal worden geleid door Hans de Jonge. Ook de andere aanwezige commissieleden zullen hun visie geven op de veranderende campus en academische werkplek – voor staf en studenten. Vanzelfsprekend kan de zaal mee-discussieren. Tijdens het middagprogramma wordt ook het eBook gelanceerd.

BK city - new life for old building

BK city - new life for old building

Ook aan de hand van de stellingen van het proefschrift zullen de commissieleden David Perry (USA) en John Worthington (UK) korte inleidingen houden. Een aantal andere commissieleden zullen in een paneldiscussie reageren op de stellingen. De zaal kan mee-discussieren. Er is een tussentijdse pauze.

Tijdens de borrel, vanaf een uur of vijf, is er ook een gelegenheid om het in sneltreinvaart gerenoveerde gebouw “BK city / Julianalaan” te bekijken.

[meer informatie over BK city – Bouwkunde na de brand]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s