Campus NL book published

by Alexandra den Heijer

Today our Campus NL report is officially published as a book. It summaries the Dutch campus developments of the past, illustrates the current state in facts and figures and identifies 10 trends and strategies for the future. I proudly presented my first official copy to our own TU Delft president prof. dr. ir. Tim van der Hagen.

Campus NL - overhandigen boek aan Tim van der Hagen (zoom in)

Proudly presenting and giving my first official copy of the Campus NL book to TU Delft’s president prof. dr. ir. Tim van der Hagen, with our own campus in the background.

[Campus NL is written in Dutch – more info in English will follow soon]

Via deze weg wil het onderzoeksteam alle universiteiten bedanken voor het aanleveren van data, tekst en beelden, de informatieve en inspirerende interviews, de actieve deelname aan de Campus NL inputbijeenkomst van 3 juni en hun commentaar op conceptversies of onderdelen van dit rapport. Bijzondere dank aan de begeleidingscommissie en de VSNU voor de intensieve begeleiding en de waardevolle discussies.

campus-nl-cover–> voor persbericht, zie VSNU website
–> voor bestelling boek: CampusNL-bk@tudelft.nl
–> voor meer info over het onderzoeksteam: Campus
Research Team
–> voor downloaden digitale versie, zie VSNU website
–> voor digitale samenvatting, zie PUBLICATIONS (asap)
–> voor onderzoeksinfo, zie page CAMPUS NL (op deze website)

CAMPUS NL in de Media

–> artikel in NRC Next 14 februari 2017
–> artikel in Trouw 14 februari 2017

Leave a comment

Filed under national network (Netherlands)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s